Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОДЕЛЕНО ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО В Ж.К. "СЕРДИКА", ПРИ БЛ. 17, БЛ. 18А, БЛ. 19

Публикувано на: 24.08.2023 г. | 12:43 ч.

Започва реализацията на проект за изграждане на споделено зелено пространство в ж.к. "Сердика", при бл. 17, бл. 18А, бл. 19, в УПИ I, кв. 24, м. "НПЗ Средец", район "Възраждане".

Проектът „Облагородяване и възстановяване на зелени площи и настилки, изграждане на зони за отдих и детска площадка в междублоковото пространство“  обхваща пространството, разположено между: нереализираната улична регулация на ул.“Баталова воденица“ - на югоизток; бл.18А – на северозапад, бл.19 – на североизток;  бл.17 - на югозапад.

С облагородяването на пространството  ще се създаде  място за цялото семейство - за детски игри, спорт, отдих и възможност за различни събития на намиращото се там НЧ „Васил Друмев 1927“.В новото споделено зелено пространство са предвидени зони за спорт, детски занимания и отдих, в съответствие със съвременните стандарти.

След изпълнението на вертикалната планировка и полагането на всички настилки, бордюри и съоръжения  ще се изпълни и паркоустройството. В зависимост от конкретните пространства, групите от декоративни дървета и храсти ще се оформят в пейзажен и геометричен стил. Дървесните и храстови видове  ще се съчетават според своя индивидуален колорит, обем и време на цъфтеж. Предвижда се засаждането на нови средни по размери дървесни видове общо 16 броя, съобразени с преминаващата инфраструктура и оформянето отделните пространства.

Съгласно експертна оценка от дирекция „Зелена система“ на Столична община ще бъдат премахнати две тополи и един айлант.

Осигурена е достъпна среда, като са спазени всички законови и нормативни изисквания.

Предстоят следните дейности:

  • Демонтажни работи във връзка с премахване на съществуващ учебен полигон и съществуващи обрушени алеи – с приблизителна площ от 1200 м2;
  • Алейна мрежа - основен ремонт и изграждане на нови алеи както и площадни пространства и привързването им към съществуващите такива - с обща площ 960м2;
  • Озеленени площи - облагородяване и обогатяване на съществуващи и изграждане на нови - с ниска и висока дървесна растителност – с обща площ от 1870м2.
  • Преместване, основен ремонт и разширяване на съществуващата детска площадка, северно от ул. “Баталова воденица“ - до достигане на 264 м2  при мин. 250м2  игрова площ . Предвидени са детски площадки, настилка и съоръжения към тях, подходящи за съответнитеа възрастови групи.
  •  Нова прощадка за стрийт фигнес, северно от ул.“Баталова воденица“ -  104м2 площ.
  • Оформяне на пространство за рекреация, отдих и събития на открито свързани с дейността на НЧ „Васил Друмев 1927“ в бл. 18А, вх. А –126 м2 площ.

Проектът е представен в районната администрация пред живеещите в бл. 17, бл. 18А, бл. 19.

Галерия
Още от Новини и съобщения