Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОНЛАЙН НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ДИСКУСИЯ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА

Публикувано на: 25.10.2021 г. | 02:25 ч.

ЗАПОВЕД

На основание на чл. 127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 20 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение №661 по Протокол №41 от 12.10.2017 г. на СОС и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, обявена със Заповед №РВЕ21-РД09-223/29.09.2021г.

НАРЕЖДАМ:

Обявената на 25.10.2021г. /Понеделник/ от 18:00 часа, заключителната дискусия по предложение за разширение на „Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на район „Възраждане“ – СО в Зона Б-19 в границите между бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Ал. Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“ да се проведе онлайн, във връзка със  

Заповед №РД-01-856 от Министъра на здравеопазването от 19.10.2021г., посредством специализираната уебплатформа – ZOOM.

Линковете за достъп: 

https://us02web.zoom.us/j/82635344474?pwd=YXhHaXhROGduSDFpaExPVEgzSHRFZz09

За участие в дискусията задължително следва да участват лицата, предоставили писмени становища и екипа разработил проекта за почасово паркиране на територията на район „Възраждане“ – СО в Зона Б-19.

Настоящата заповед да се оповести чрез издаване на обявление, което да се постави на информационното табло в сградата на районната администрация, на официалния уеб сайт на района www.so-vazrajdane.bg, в профила в социалната мрежа на района, в единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на СО. Информация за обявлението да се изпрати на управителите на ЕС/Сдружения в описания по-горе район.

Заповедта да се връчи на инж. Виолета Юрукова за сведение и изпълнение.

САВИНА САВОВА

КМЕТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“

 

Становища :

Становище от д-р Н. Петков

Становище от живущите във вх. Д, блок 6

Становище от Владимир Янев

Становище от управител на ЕС бул. Инж. Иван Иванов 21

Становище от управител на ЕС бул. Инж. Иван Иванов 23

Становище от собственици в бл.15-16

Становище от жители на ж.к. Зона Б-19

Становище от живущи на адрес ул. Перник №176

Становище от живущите на ул. Позитано 136

                                                                

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет