Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

2 април - Световен ден за информираност за аутизма

Публикувано на: 02.04.2015 г. | 13:58 ч.

Район "Възраждане" е съпричастен към хората сблъскали се с този проблем и във връзка с "Денят за ранно разпознаване на аутизма", предоставя следващата информация.
На територията на района се намира общински Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър на адрес бул . "Александър Стамболийски" №168А, тел. :02/920-24-93; 0886-927-177

Симптоми и Ранни Сигнали - Аутизъм

 

Симптоматичната картина на Аутизма е строго индивидуална за всяко дете. Широк спектър от комбинации на симптомите и различия на интензитета на проява често обърква и затруднява точното и навременно откриване на проблема.

Силно засегнати и постоянно присъстващи са ТРИ ключови области на РАЗВИТИЕТО :

 1. Социо – емоционално взаимодействие с другите :нарушен е естественият мотивационен процес на обръщане към и свързване с друг социален индивид и  участие във взаимна дейност. От ранна възраст водещ е дефицитът да разбира, откликва и поддържа усилията на другия за реципрочна интеракция / общуване. Самоизолация и рядко осъществяване на смислов очен контакт или контакт чрез жестове и вокализация. Не споделяне интереса на другите за нещата от заобикалящата ги среда. Трудно иницииране и поддържане на социално взаимодействие. Спектърът обхваща случаи от пълен отказ да допусне другия до желание да социализира, да има приятели, но неумение как да го направи. Не разпознаване и не разбиране  емоционалното състояние на другите. Водещо е неразбирането, че другите имат мисли, преживяват емоции, различни от техните. Това умение за ментализиране лежи в основата на по-сложни умения: разбиране, предполагане, поставяне на мястото на другия – емпатия, силно дефицитни при  хора с Аутизъм.
 2. Комуникиране с околните: липсва комуникативно намерение и насоченост ! Водещо е неумението да използва както вербални / езиково- говорни /, така и невербални / жестове, мимики, интонация / сигнали за изразяване на искане, желания, отказ, с насоченост да стигне до другия. Спектърът отразява разлики от пълна липса на вербално и невербално изразяване до наличие на ехолалична реч / повторение без комуникативна насоченост/, до прилично развита техническа реч с водещ дефицит на разбиране и генериране на собствен смислов изказ. Стереотипност, повторение на фрази, големи вербални отрязъци, фиксирани към определени тесни интереси.
 • невербални / 40% не развиват говор /;
 • ехолалия / повтаряне на последно чутата дума, фраза, изречение, заедно с интонацията /;
 • механично запомняне на думи, фрази, реплики / от филми, реклами, диалози, песни / - отложена ехолалия;
 • липса на интонация - монотонен глас или неестествено висок, писклив тон на гласа;
 • многократно инертно повторение на фраза, изречение, извън контекста;
 • честа комбинация с апраксия на речта

3. Стереотипни, повтарящи се, ритуални поведения – ключова характеристика за Аутизма! Проявяват се в различни сфери на развитието и дейността. Това е вътрешният импулс, свръхфиксираност да повтори същото действие, същия поведенчески модел, поради огромната фрустрация да премине към нещо ново. Затова непознатото, новото, различното са винаги посрещани с негативни емоционални реакции и отказ от индивидите с аутистична симптоматика!

       Тези стереотипни поведенчески модели могат да бъдат проявени в:

 • чисто двигателни маниеризми / подскоци, притичвания, въртене на едно място, ветрилообразно движение на пръсти пред очите, помахвания с ръце /;
 • силно ограничена и еднообразна хранителна диета / яде само ограничено количество и една и съща храна, противи се на опити за нещо ново/;
 • силно настояване да върви по един и същи път, да прави нещата по един и същи начин, да се спазват харесвани ритуали;
 • интензивен плач, недоволство, отказ, когато трябва да прекъсне харесвана и доставяща удоволствие дейност и да премине към нещо друго – ТРУДЕН ПРЕХОД;
 • стереотипен нефункционален и несимволичен начин на ИГРА / интензивен фокус върху частите на играчката – въртящи се колела, механизми за звук, светлина, преобладава разглобяването на части, но липса на интерес и отказ за сглобяване до цяло;
 • въртене на предмети;
 • подушвани или докосване на предмети до кожата; 
 • стереотипни речеви модели, изразени във вербална ЕХОЛАЛИЯ или повтаряне на цели фрази и ригидност на речевия обмен.

4. Анормална реакция на сензорните стимули

 • свръхреагиране на силни, резки, стържещи шумове, звуци, човешки глас / запушване на уши /;
 • изострена чувствителност, улавя слаби, несъществени шумове, светлини от околната среда, които обикновено се игнорират;
 • свръхфокус върху светлини, сенки, цветови модели, повърхности, използват периферното зрение;
 • въртене на обекти пред очите;
 • ходене на пръсти / пружиниране /;
 • слаба реакция към болка, но свръхреакция на леко докосване;
 • подушване на предмети;
 • неприязън към определена консистенция или цвят на храна / отказ да яде смляна, кашава храна, ако има червени или зелени елементи /

Широка е симптоматичната картина на аутистичния синдром, което говори за неврологична незрялост и отклонения на сериозен обхват от засегнати централно- мозъчни отдели.

Важно е да се знае, че диагнозата Аутизъм е комплексна и изисква наличие на симптоми от трите водещи ключови сфери. Синдромът може да се прояви самостоятелно, както и в комбинация с други нарушения. Отличителна черта са ритуалистичните, стереотипни поведения!

                    

 

                               РАННИ СИГНАЛИ за СОЦИО – КОМУНИКАТИВЕН ДЕФИЦИТ :

 

След 5 - 6 м. :

 • Не среща поглед, не се усмихва като отговор на закачки, усмивки и емоционално говорене от страна на близък възрастен;
 • Не проследява показван предмет;
 • Не вокализира с лепетна реч / повторение на срички – ка-ка, мам-мам, дъ- дъ, ба-ба/ с променяща се интонация;

След 8-10 м. :

 • Не обръща глава и тяло, когато чуе името си. Състояние, което често предизвиква загриженост за нарушен слух.;
 • „ Избирателно чуване” – може да чува добре шумове, стряска се на силни звуци от околната среда, но не откликва на човешки глас, говор;
 • Не откликва и не разпознава промяната в емоционалното състояние на майката по интонацията на гласа и изражението на лицето.
 • Не инициира действия, поведения, които с намерение / целево да привличат вниманието на околните.

След 12 м.- 18 м. :

 • Не посочва и едновременно не насочва поглед към обекта, привлякал вниманието му или показан от друг;
 • Не споделя чрез поглед, вокализиране, или„ бебешки жаргон”  свой интерес с близък възрастен;
 • Не имитира и не повтаря жестове за довиждане, пляскане, въртене на глава за отказ;
 • Не харесва и не участва/ напълно или рядко / в детските песнички, съпроводени с жестове;
 • Впечатление, че не разбира „ не” и други прости едностепенни инструкции - команди за познати неща / не дава, не донася, не повтаря многократно моделирано действие или дума/;
 • Силно изразена моторна пасивност или хиперактивност, което рефлектира в цялостното поведение на детето. 

След 20м. – 24 м. :

 • Постоянно/ Често повтарящи се стереотипни поведения;
 • Не се обръща на име и предпочитание да бъде сам;
 • Видно предпочитание към предмети / части на предмети /, отколкото към хора/ особено деца;
 • Липса/ ограничена лепетна реч, липса на първи смислови думи - заместители, дори и в „ бебешки жаргон”;
 • Не използва жестове – протягане, посочване, вокализация при поискване;
 • Регресира – загуба на появили се жестове и малко думи, но често без смислово съотнасяне;
 • Не действа, не играе функционално с играчки / не бута количка с вокализиране „ бръм-бу-бу”, а само я обръща и дълго наблюдава колелата, особено ако се въртят; не храни бебе, не бие капак вместо барабан..../;
 • Не проявява инициатива и интерес към самообслужване : хранене, трудно справяне с гърнето;
 • Свръхчувствителност и неадекватни реакции към звук, светлина, докосване: нетърпимост към силни звуци, към докосване на определен вид повърхности, консистенция на храна, изразена със силен отказ, запушване на уши ;

 Къртене на елементи, слагане в устата на предмети и след 2та година, ритуално подушване или докосване, доближаване на светещи предмети много близо до очите и ветрилообразни движения с пръстите, изразяващи силно вълнение и превъзбуда.

 

Наблюдателният родител с вродената си интуиция винаги може да почувства кога нещо не е наред !

Информацията е взета от http://www.detskigovor.com/zatrudnenia/symptomes-i-early-signs-autism

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет