Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ОЩЕ ЕДНО НОВО СПОДЕЛЕНО ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО В "ЗОНА Б-19", БЛ. 6, БЛ. 7, БЛ. 8, БЛ. 9

Публикувано на: 29.08.2023 г. | 09:57 ч.
     Изграждането на мрежа от споделени зелени пространства в район "Възраждане" продължава с още едно ново пространство в ж.к. "Зона б-19", бл. 6, бл. 7, бл. 8, бл. 9 в УПИ I, кв. 233A, местност "Пробив бул. Пенчо Славейков".
     Проектът включва:
  • Две нови детски площадки за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 години – с обща площ от 360 кв. м. със съоръжения за игра, беседки, пейки и друго парково обзавеждане.
  • Нова площадка за стрийт фитнес – 189 кв. м. с комбинирани и индивидуални съоръжения.
  • Алейна мрежа - изграждане на нови алеи с обща площ от 1092 кв. м.
  • Озеленени площи и изграждане на нови - с ниска и висока дървесна растителност - с обща площ от 2085 кв. м.
  • Оформяне на пространство за активен отдих  и събития на открито в североизточната част с площ от 100 кв. м.
     След изпълнението на вертикалната планировка и полагането на всички настилки, бордюри и съоръжения ще се изпълни паркоустройството.
     В имота има съществуваща дървесна растителност, съгласно експертна оценка, съгласувана с дирекция „Зелена система“ на СО, се премахват две дървета – една черница и една акация.
     Предвижда се засаждането на нови средни по размери дървесни видове общо 13 броя, съобразени с преминаваща инфраструктура и оформянето на пространството.
     Осигурена е достъпна среда в съответствие с европейските стандарти.
     За улесняване на ориентацията на хора с увредено зрение по достъпните маршрути са предвидени тактилни ивици за насочване (водеща линия) и за внимание (предупреждение).
     Проектът „Oблагородяване и възстановяване на зелени площи, изграждане на алейна мрежа, зони за отдих, детска, спортна и фитнес площадки в междублоковото пространство в ж.к. "Зона б-19", бл. 6, бл. 7, бл. 8, бл. 9“ се реализира по проект на Столична община по Оперативна програма „Региони в растеж“.
 

Галерия
Още от Новини и съобщения


От 27.09.2023 г. родителите имат възможност да подават документи за изплащане на компенсации през нов модул на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас
От 27.09.2023 г. родителите имат възможност да подават документи за изплащане на компенсации през нов модул на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас
СЛУЖИТЕЛИ НА НАГ СА ВРЪЧИЛИ СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНСТАТИВЕН АКТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЯ НА БЛОКА ДО БЛ. 18 В "ЗОНА Б-5"
Това е началото на производството по спиране на изпълнението и забрана достъпа до строежа.