Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Кметът на район «Възраждане» Савина Савова отчете успешната превантивна работа на МКБППМН

Публикувано на: 11.02.2020 г. | 17:48 ч.

 

Савина Савова, кмет на район «Възраждане» и председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на район «Възраждане» представи годишния отчет за 2019 година пред членовете на Комисията и обществените възпитатели от района.  Гост на събитието беше вр.и.д. секретар на ЦКБППМН към МС Мадлен Ценкова.

В отчета Савина Савова направи анализ на организационното състояние и представи основните дейности и приоритети на Местната комисия. «През 2019 г. социално-превантивната дейност беше водеща в работата на комисията. Издирването и установяването на малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и социална защита, както и на деца с рисково поведение, се осъществява съвместно с инспекторите  при «Детска педагогическа стая», дирекция „Социално подпомагане» и МКБППМН», каза Савова и допълни, че във всички училища на района има клубове по интереси: по тенис на маса, приложно колоездене, шахмат, приложно изкуство, музикални и танцови формации. Чрез тези дейности децата получават нови знания и умения, ангажираме свободното им време. «Един от основните приоритети, по които работим активно е съхраняване на християнските и българските народни традиции. Ежегодно в «Работилницата на Баба Марта» деца изработват мартенички, с които украсяваме «Дървото на традиците» пред сградата на районната администрация,  децата подаряват на двата Клуба на пенсионера и инвалида в района, на живущите в Дома за стари хора в «Зона Б-5»  и на всички посетители на районната администрация. Провеждаме лекции с представители на Светия синод на БПЦ и със свещенослужителите от православния храм «Св. Николай Софийски», децата оцветяват своята първа икона и изработват атрактивни Великденски инсталации». Във всички училища се правят открити уроци за делото на Васил Левски, Христо Ботев, Освобождението на България от Османско иго, отбелязват се: Световния ден за безопасен интернит, Международният ден на розовата фланелка срещу насилието и агресията в училище, Международния ден на толерантността, Световния ден на книгата и авторското право – с «Маратон на четенето»,  Международния ден на детето – 1 юни в парк «Възраждане», много спортни празници и дейности. Сред спортните събития се откроява станалия вече традиционен празник «Възраждане спортува. Спортът срещу агресията», който се провежда в Деня на българския спорт - 17 май. В него участват над 300 деца от училищата в района, които се състезават в различни видове спорт в многофункционалния спортен комплекс «Спортна София» в «Зона Б-5». Провеждаме състезание по приложно колоездене с викторина,  и решаване на казуси и практичеса демонстрация с велосипеди за спазване правилата на уличното движение.  В проекта «Млади планинари на Витоша» вече втора поредна година деца от района опознават планината, учат се как трябва да оказват първа помощ, как да се ориентират и предпазват от опасности в планината. Благодарение на успешната превантивна работа на МК нямаме настанени деца във ВУИ и СПИ, както и нямаме деца с повторни противообществени прояви

 

Секретарят на МКБППМН Цветанка Петкова акцентира върху превантивната работа, която Местната комисия извършва с педагогическото ръководство на училищата - ежемесечни срещи, заедно се решават сложни казуси, организират се съвместно празници, изложби, викторини, форум-театри и филми с подходящо съдържание, което спомага за превенцията на негативните явления. «Членовете на МК активно се включиха и в екипите при изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г. Заедно с обществените възпитатели обхождат домовете на децата от рискови групи , като разговарят с родителите им и ги убеждават да ги изпращат редовно на училище. Провеждат разяснителна работа от ползата децата им да са образовани и отговорни. Подпомогнали сме три семейства с дрехи и учебни помагала за децата им. Активно работим с родителите за повишаване на техния родителски капацитет и отговорност за възпитанието на децата», каза Цветанка Петкова и допълни, че МК високо оценява съвместната работа и с училищните комисии по превенция (УКП), училищните психолози, педагогическите съветници, ресурсните учители и класните ръководители, обществените съвети към училищата, както и превантивна работа с родителите, настойниците и попечителите на децата в риск.

 

Галерия
Още от Новини и съобщения