Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ОТГОВОРИ ОТ „ПИТАЙ КМЕТА“

Публикувано на: 25.08.2015 г. | 17:37 ч.

Публикувано на: 17.11.2015 г.

Във връзка с подаден сигнал от граждани относно Националния център по наркомании – София,  намиращ се в непосредствена близост до парк „Свети Никола” и състоянието на рушащи се сгради до новооткритите Стийт фитнес и детска площадка в Парка предоставяме отговора на кмета на Района г-жа Савина Савова:

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с подадения от Вас сигнал бих искала да Ви уверя, че лично аз и администрацията на район „Възраждане“ се отнасяме изключително сериозно и отговорно в търсенето на решения на повдигнатите от Вас въпроси. 

Отново съм сигнализирала III РУ на МВР и СДВР  с искане за засилен контрол и наблюдение в парк „Свети Никола“.Район „Възраждане“ е изискал от Националния център по наркомании да упражнява строг контрол при изпълнение на дейностите си.

Изпратили сме писмо и до министъра на здравеопазването г-н Петър Москов с искане за строг контрол и наблюдение на Националния център по наркомании - София и за намиране на подходящо решение  и преместване на Центъра.

Във връзка с рушащите се сгради  е образувана преписка до Дирекция „Общински строителен контрол“,  по която изискваме според действащата нормативна уредба, сградите да бъдат освидетелствани като опасни и да се издаде предписание за събарянето им.

Изпратили сме писмо до председателя на СОС г-н Елен Герджиков с молба СОС да се включи активно в намирането на решение за преместване на Националния център по наркомании – София.   

С уважение,

Савина Савова,

кмет на район „Възраждане“- СО

гр. София,

17.11.2015 г.

 

Публикувано на: 25.08.2015 г.

Във връзка с поставените въпроси от гражданите на район „Възраждане“-СО за изграждане и реновиране на детски и спортни площадки и ремонт на настилки във вътрешно-кварталните пространства на територията на района и на

въпроса на г-жа Росица Петкова: „Кога ще се направят детските площадки в ж.к. „Сердика пред бл. 7 – няма люлки и пързалки“ и

въпроса на г-жа Весела Вълкова: “Какво сте планирали за бъдещето на район „Възраждане“ за лицата до 40 г. с малки деца – спортни съоръжения и площадки”

предоставям следната информация:

Изградена е спортна площадка с фитнес на открито в Район „Възраждане“ - СО, в парк „Св. Николай Софийски",  до входа на ул. „Симеон“. Средствата са осигурени от Програмата за ремонт на спортна инфраструктура на Столичната община. В новоизградената стрийт-фитнес площадка върху 50 кв.м. зелена площ с настилка от дървесни кори са разположени 6 фитнес тренажора.

В момента се изгражда нова детската площадка в парк „Св. Николай Софийски".

През месец септември и октомври ще се реализира  проект, финансиран със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане и реновиране на детски и спортни площадки и ремонт на настилки във вътрешно-кварталните пространства на територията на район „Възраждане”.

В рамките на проекта се изпълняват:

1. Изграждане, реновиране – обновяване на шест броя нови и съществуващи детски площадки, което включва доставка и монтаж на нови съоръжения за игра на децата, полагане на ударопоглъщаща настилка на площадките.

Детските площадки са разположени в жилищните квартали на територията на целия район: ж.к „Сердика”, бл.18А; ж.к.„Сердика”, бл. 7, бл.8; в градинката на ул. „Софроний Врачански”, Зона Б-5, бл.14, (бул. „Иван Иванов”, ул. „Позитано”); Зона Б-19, бл. 13-14; проектиране и изграждане на нова детска площадка в ж.к. «Зона Б-18»,  бл.331, бл.332.

Всички обновени детски площадки ще отговарят на изискванията на действащата Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

2. Ремонт и възстановяване на съществуваща спортна площадка ж.к.  „Сердика”, бл.16; проектиране и изграждане на нова спортна площадка в ж.к. „Сердика”, кв. 21, (ул. „Гюешево”, ул. „Фурка”).   

3. Ремонт на настилки и отводняване на вътрешно-кварталното пространство в ж.к. „Зона Б-5”, бл.2, 3, 4, 5, 6, кв.265, около новата детска площадка,   изградена през 2014 г.

 На разположение съм за допълнителна информация.

 

Допълнителни въпроси  и сигнали за деца в риск може да изпратите на email: pitai@so-vazrajdane.bg

 

Савина Савова,

кмет на район „Възраждане“ - СО

                                                                                                                                                                                                                                        

Публикувано на: 25.08.2015 г. 

Здравейте,

Във връзка с поетия от мен ангажимент, да отговоря на всички зададени въпроси на откритата приемна, предоставям отговор на въпроса:

„Какви мерки се предприемат за деца-сираци или деца в риск?“

След направената справка Ви информирам, че:

За деца до 18-годишна възраст, трябва да се обърнете към Дирекция „Социално подпомагане - Възраждане“ -  „Отдел за закрила на детето“  , където ще се предприемат следните мерки, в зависимост от конкретния случай:

  • Търси се настойник на детето -  близки или негови роднини;

 

в случай, че не може да се намери настойник се предлагат услуги в общността:

  • Център за настаняване от семеен тип;
  • Защитено жилище;
  • Преходно жилище  
  • Приемно семейство

За деца-сираци, навършили 18 години, трябва да се обърнете към Дирекция „Социално подпомагане - Възраждане“  за:

  • подсигуряване на подкрепа и помощ;
  • свързване с Центрове за младежи, които ги насочват и намират работа.

На разположение съм за съдействие за решаване на конкретни казуси.

Допълнителни въпроси  и сигнали за деца в риск може да изпратите на email: pitai@so-vazrajdane.bg

 

Савина Савова,

кмет на район „Възраждане“ - СО

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет