Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗАПОЧНА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ С КАНДИДАТИТЕ ЗА СМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО

Публикувано на: 25.03.2021 г. | 22:08 ч.

От 24.03.2021 г. до 02.04.2021 г. в Дома на културата „Средец“,  ул. „Кракра“ 2А, ет. 1, галерия „Сезони“ , от 8:30 ч до 18:30 ч. се подписват договорите с  гражданите, кандидатствали за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво от район „ВЪЗРАЖДАНЕ“

и следните  райони : район „Изгрев“;  район „Искър“; район „Оборище“; район „Средец“; район „Илинден“; район „Студентски“; район „Триадица“.

За подписването на договора е необходимо да се представят следните документи:

1.         копие от документа за собственост на имота;

2.         копие от документ за платени данъци на имота;

Документите се прилагат към договора, които се сключва със Столична община, като се подписва собственоръчно от кандидата.

Създадена е организация за спазване на всички противоепидемични мерки.

Умоляват се гражданите, предварително да се снабдят/да си направят копие от необходимите документи, които следва да носят със себе и които се предоставят на място, при подписване на договора.

Актуална информация за проекта може да се получи на специализираният телефон: 02/94 22 444 от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч. или на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/opos

Подмяната на отоплителните устройства на твърдо гориво са по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

 

Галерия
Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет