Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ПРОДЪЛЖАВА ПРЕМАХВАНЕТО НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Публикувано на: 18.08.2021 г. | 14:08 ч.

Продължава поетапното премахване на излезли от употреба МПС на територията на район „Възраждане“. Следващият етап от процедурата, ще се изпълни през месец септември т.г. От началото на годината са стикирани 56 МПС, принудително са премахнати 11 МПС.

Съгласно нормативната уредба за премахване на излезли от употреба МПС се сформира комисия от представители на районната администрация и столичния инспекторат. На излезлите от употреба МПС се поставя стикер-предписание за доброволно премахване. При неизпълнение на предписанието, МПС се премахва принудително от "Българска рециклираща компания" АД, която има сключен договор със Столична община за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС.

Галерия
Още от Новини и съобщения


ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ И РАЗЯСНЯВАНЕ
НА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ТЕСТОВО ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
Обучения на секционните избирателни комисии
на територията на Двадесет и четвърти изборен район – София
Компенсации за деца над 3 годишна възраст
Компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.
Компенсации за деца в яслена възраст
Компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.