Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ”

Публикувано на: 09.06.2020 г. | 16:53 ч.

Столична община - район „Възраждане” започна изпълнението на проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101-0199 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – район Възраждане” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Срок на изпълнение: 10 месеца, 16.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

Обща стойност на договора : 168 539,99 лева, от които европейско съфинсиране 143 258, 99 лв и национално съфинансиране 25 281, 00 лв

Целта на проекта  е предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация и пандемията от COVID-19, оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;  хора с увреждания;  възрастни в риск – лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;  поставени под карантина във връзка с вируса.

Услугите за лицата по домовете включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете на 106 лица над 65 години от район „Възраждане“, отговарящи на изискванията на процедурата в периода на епидемична ситуация в страната, мерките срещу разпространението на COVID 19, като това е и превенция срещу разпространението на вируса.

 

Галерия
Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет