Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ПРОГРАМА "ЗЕЛЕНА СОФИЯ" 2021 Е ОТКРИТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Публикувано на: 09.06.2021 г. | 17:29 ч.

Открита е процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2021г.

Краен срок за получаванена проектните предложения - до 17,00ч. на 08.07.2021г. в деловодството на администрацията на район "Възраждане".

Целта на Програмата е с общи усилия да направим квартала, в който живеем, пространството около блока или градинката до нас по-красиви и по-зелени. Бенефициентите по програмата получават посадъчен материал – фиданки, храсти и цветя; паркова мебел – пейки, беседки, кашпи, кошчета за отпадъци; инструменти за поддържане на засадената растителност и материали за ремонт - тротоарни плочки, бордюри и др. и с доброволен труд имат възможност да облагородят зелената площ, която е била одобрена по проекта, с който са кандидатствали.

Могат да кандидатстват с проекти: етажни собствености, неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Участвайте, за да допринесем всички заедно за създаването на красиви зелени пространства в града и една още по-зелена София!

Консултации за район "Възраждане": Отдел „Инженерна инфраструктура благоустройство и екология“ 02 980 42 62

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в темата „Околна среда – Програми и проекти”.

https://www.sofia.bg/en/web/mayor-of-sofia/programs-and-projects/-/asset_publisher/BDV6nzS0gRBs/content/programa-zelena-sofia-2021/20182?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fen%2Fweb%2Fmayor-of-sofia%2Fprograms-and-projects%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BDV6nzS0gRBs%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет