Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

"СЪЛЗИ НА ПЕТОЛИНИЕТО"

Публикувано на: 08.10.2020 г. | 16:09 ч.

По инициатива на кмета на район "Възраждане" и председател на МКБППМН към Района Савина Савова се проведе първия, от поредица форуми - театрални спектакли и дискусии на тема превенция на девиантно поведение, наркотични зависимости и превенция на трафик на хора, с цел сексуална експлоатация. Инициативите са част от годишната програма на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на район "Възраждане". Първият спектакъл "Сълзи на петолинието" провокира активното участие на учениците от 67 ОУ. Спектакълат на арт театър-форум "Камбана" с ръководител Катя Казакова, беше представен на откритат сцена в парк "Възраждане" .

Галерия
Още от Новини и съобщения


ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ И РАЗЯСНЯВАНЕ
НА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ТЕСТОВО ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
Обучения на секционните избирателни комисии
на територията на Двадесет и четвърти изборен район – София
Компенсации за деца над 3 годишна възраст
Компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.
Компенсации за деца в яслена възраст
Компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.