Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Списъци на класираните кандидат-потребители и оценените кандидати за лични асистенти

Публикувано на: 29.04.2015 г. | 10:58 ч.

С П И С Ъ К

НА  КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧ БЮДЖЕТ

(в часове)

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К

НА  ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

по ред

Трите имена на лицето;

БРОЙ

ЧАСОВЕ

(в низходящ ред)

по ред

Трите имена на лицето

БРОЙ

ТОЧКИ

(в низходящ ред)

1.

Любомир Георгиев Игнов

починал

починал

1.

Катя Николова Нацева

23

2.

Виктория Цветанова Василева

147 часа

2.

Десислава Руменова Благоева

23

3.

Вихра Стойнева Йовчева

147 часа

3.

Йоана Асенова Георгиева

23

4.

Десислав Радославов Тупаров

147 часа

4.

Спаска Георгиева Лазарова

23

5.

Димитър Мирославов Кръстев

147 часа

5.

Тотка Александрова Рангелова

23

6.

Елеонора Николинова Костова

147 часа

6.

Николина Норкова Костова

23

7.

Димитър Стойнев Котев

147 часа

7.

Лъчезар Петров Бабалиевски

23

8.

Стефан Хараламбиев Михайлов

147 часа

8.

Надя Славейкова Гатова

23

9.

Петър Цветков Петров

147 часа

9.

Юлия Янакиева Павлова-Василева

23

10.

Борис Антонов Ангов

147 часа

10.

Александър Архангелов Александров

23

11.

Георги Валериев Георгиев

147 часа

11.

Людмил Борисов Дилов

23

12.

Георги Антонов Алексиев

147 часа

12.

Димитър Стоянов Захариев

23

13.

Михаела Петрова Нацева

126 часа

13.

Бойко Александров Нинов

23

14.

Стефан Веселинов Радойчев

126 часа

14.

Красимир Георгиев Георгиев

23

15.

Анна Димитрова Тодоров

126 часа

15.

Рафаел Емилов Рафаилов

23

16.

Надежда Йорданова Стоянова

126 часа

16.

Мартин Цанев Михайлов

23

17.

Параскева Тодорова Костова

126 часа

17.

Мартина Асенова Гръменова

23

18.

Горка Иванова Георгиева

126 часа

18.

Райна Славчева Хаджиева

23

19.

Найден Асенов Дамянов

126 часа

19.

Аджерина Асенова Димитрова

23

20.

Ангелина Александрова Андонова

126 часа

20.

Иван Павлов Петров

23

21.

Цветана Цветкова Бабалиевска

126 часа

21.

Елена Василева Атанасова

22

22.

Асен Костадинов Гръменов

126 часа

22.

Мая Аначкова Цветанова

22

23.

Верка Богданова Гургова

126 часа

23.

Елена Костова Димитрова

22

24.

Сиана Даниелова Томова

126 часа

24.

Борислав Димитров Илиев

22

25.

Димитър Димитров Тодоров

126 часа

25.

Петър Илиянов Василев

22

26.

Райна Григорова Белева

126 часа

26.

Виктор Владимиров Чучуев

22

27.

Лиляна Киркова Михайлова

126 часа

27.

Даниела Иванова Ангелова

22

28.

Иван Анелиев Асенов

126 часа

28.

Валентина Георгиева Игнова

22

29.

Зорка Тодорова Добрева

105 часа

29.

Веселин Красимиров Панков

22

30.

Христина Кръстева Петрова

105 часа

30.

Владимир Христов Христосков

22

31.

Лидия Георгиева Александрова

105 часа

31.

Валентина Георгиева Игнова

22

32.

Татяна Стефанова Маркова

105 часа

32.

Ивона Василева Спасова

21

33.

Явор Стоянов Душанов

105 часа

33.

Божидар Траянов Белев

21

34.

Елена Петрова Тачкова

084часа

34.

Кремена Димитрова Димитрова

20

35.

Ангелина Христова Ласкова

084 часа

35.

Елка Рангелова Илиева –Ангова

19

36.

Роза Атанасова Еленкова

084 часа

36.

Тододрка Вълева Вълева

19

37.

Габриела Алексиева Филипова

084 часа

37.

Виолета Димитрова Костова

19

38.

Вълю Тенев Вълев

084 часа

38.

Никол Стоянова Стоянова

19

39.

Йорданка Тодорова Нескинова

084 часа

39.

Светослав Йорданов Йорданов

19

40.

Виолета Борисова Кръстева

084 часа

40.

Лилия Иванова Говедарова

19

41.

Костадин Иванов Георгиев

084 часа

41.

Йорданка Найденова Дамянова

19

42.

Светослав Танев Хаджиев

084 часа

42.

Емил Карамфилов Димитров

19

43.

Стоянка Георгиева Христоскова

084 часа

43.

Десислава Димитрова Бъклева-Василева

19

44.

Петрана Петкова Петрова

084 часа

44.

Росица Стоянова Ранчева

19

45.

Илинка Неева Нинова

084 часа

45.

Иван Неделчев Стоянов

19

46.

Славея Асенова Асенова

084 часа

46.

Стефан Иванов Стоянов

19

47.

Марияна Андреева Андреева

084 часа

47.

Антон Георгиев Алексиев

19

48.

Розан Стефанов Рунчев

084 часа

48.

Любов Кирилова Пауновска

19

49.

Гергана Иванова Кирилова

084 часа

49.

Антон Стойнев Йовчев

19

50.

Екатерина Стефанова Стоянова

084 часа

50.

Лиляна Костадинова Боюклийска

19

51.

Стоянка Митева Михалкова

084 часа

51.

Анелия Димитрова Митева

19

52.

Петра Стойкова Лопарова

084 часа

52.

Стоян Величков Душманов

19

53.

Иван Георгиев Марков

084 часа

53.

Диана Венцеславова Михайлова

18

54.

Янулка Димитрова Дилова

084 часа

54.

Емилия Боянова Филипова

18

55.

Еленка Йорданова Васева

084 часа

55.

Илиана Хараланова Хараланова

17

56.

Аделина Дончева Василева

084 часа

56.

Бойка Андреева Гургова

17

57.

Илиян Петров Василев

084 часа

57.

Емил Кънов Кънов

17

58.

Красимира Тодорова Цекова-Стоянова

080 часа

58.

Любомир Манолов Петков

17

59.

Валентин Петров Сотиров

050 часа

59.

Адриана Благоева Василева

17

60.

Иринка Александрова Константинова

040 часа

60.

Венета Тодорова Методиева

17

61.

Ивайло Ивайлов Благоев

030 часа

61.

Марияна Илиева Маркова

17

      От № 1 до № 61, класирани кандидат-потребители ще бъдат включени в социалната услуга „Личен асистент”.

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР:  Г.Килифарева                                                                                                                                                                                                      (                 Дата: 28.04.2015г.

 

 

 

 

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет