Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

„Спортна София Зона Б-5“ е домакин на първия етап на ученически игри по футбол 2015-2016 в район „Възраждане “

Публикувано на: 05.11.2015 г. | 17:01 ч.

От 4 до 6 ноември 2015 район „Възраждане“ провежда първия етап на Ученическите игри по футбол за учебната 2015-2016 г. в съответствие с Правилата  и нормативните документи, определени от МОН, ММС  и СО, част от Националния спортен календар.

Със съдействието на ръководството на „Спортна София”, срещите по футбол  се провеждат  от 9:00 до 17:00 часа в многофункционален спортен комплекс „Спортна София „Зона Б-5“, ул. „Българска морава“ №2.  На проведената техническата конференция с преподавателите от учебните заведения беше определена  програмата за провеждане на срещите: на 4 ноември ученици  от V до VІІ клас, на 5 ноември ученици  от VІІІ до Х клас и на 6 ноември ученици от ХІ и ХІІ клас.            

Ученическите игри са основна изява в областта на ученическия спорт. Те са част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания за развитие на индивидуалните спортни способности и дарования на учениците. Ученическите игри създават условия за практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори, чрез доброволно участие в организирани форми на спортно-състезателна дейност, възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт (ISF) и осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта, съобразно с Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

ПРОГРАМА НА ПЪРВИЯ ЕТАП НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ ПО ФУТБОЛ 2015-2016, РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“

 

дата

час

Място на провеждане

отбори

Възрастова група / Пол

04.11.15

9:00

„Спортна София 2000“ ЕАД

136 ОУ – 32 СОУ

5 – 7 кл.

04.11.15

10:20

„Спортна София 2000“ ЕАД

30 СОУ -46 ОУ

5 – 7 кл.

04.11.15

11:40

„Спортна София 2000“ ЕАД

67 ОУ – 134 СОУ

5 – 7 кл.

04.11.15

13:00

„Спортна София 2000“ ЕАД

Победител от 1ср. с

Победител от 2 ср.

5 – 7 кл.

04.11.15

14:20

„Спортна София 2000“ ЕАД

Победител от 1ср. с

Победител от 3 ср.

5 – 7 кл.

04.11.15

15:40

„Спортна София 2000“ ЕАД

 Победител от 3 ср. с

    Победител от 2 ср.

5 – 7 кл.

 

 

 

 

 

05.11.15

9:00

„Спортна София 2000“ ЕАД

ПГПСТТ – 134 СОУ

8 – 10 кл.

05.11.15

10:20

„Спортна София 2000“ ЕАД

136 ОУ – НПГПТО

8 – 10 кл.

05.11.15

11:40

„Спортна София 2000“ ЕАД

67 ОУ – 32 СОУ

8 – 10 кл.

05.11.15

13:00

„Спортна София 2000“ ЕАД

Победител от 1ср. с

Победител от 2 ср.

8 – 10 кл.

05.11.15

14:20

„Спортна София 2000“ ЕАД

Победител от 1ср. с

Победител от 3 ср.

8 – 10 кл.

05.11.15

15:40

„Спортна София 2000“ ЕАД

Победител от 3 ср. с

    Победител от 2 ср.

8 – 10 кл.

 

 

 

 

 

06.10.15

9:00

„Спортна София 2000“ ЕАД

134 СОУ -30 СОУ

11 – 12 кл.

06.10.15

10:40

„Спортна София 2000“ ЕАД

НПГПТО – 91 НЕГ

11 – 12 кл.

06.10.15

12:20

„Спортна София 2000“ ЕАД

Победител от 1 ср. с

   Победител от 2 ср.

11 – 12 кл.

Галерия
Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет