Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Стартира Проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна гарижа + в община Столична”

Публикувано на: 01.06.2021 г. | 21:18 ч.

На 01.06.2021г. СО район „Възраждане“ със Заповед №СОА21-РД09-397/09.03.2021г. стартира Проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна гарижа + в община Столична”, с бенефициент Столична община, финансиран по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. За предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес – Патронажна грижа + в община „Столична“. СО район „Възраждане“ е второстепенен достявчик на услугата, с определен индикативен брой ползватели – 91.

Дейностите, които ще се предоставят са:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.
  • Допълваща дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
  • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.    

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична” е интегрирана здравно-социална услуга, която включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един потребител, сумарно до 2 часа дневно.

Целевите групи, които попадат в обхвата на „Патронажната грижа“:

  • хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.,
  • и други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и т.н.

За консултации и разяснения може да се свържете и на телефон:

02/ 981 43 64; 02/980 46 60

Г.Килифарева

С.Мелева

Още от Новини и съобщения


От 27.09.2023 г. родителите имат възможност да подават документи за изплащане на компенсации през нов модул на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас
От 27.09.2023 г. родителите имат възможност да подават документи за изплащане на компенсации през нов модул на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас
СЛУЖИТЕЛИ НА НАГ СА ВРЪЧИЛИ СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНСТАТИВЕН АКТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЯ НА БЛОКА ДО БЛ. 18 В "ЗОНА Б-5"
Това е началото на производството по спиране на изпълнението и забрана достъпа до строежа.