Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

УЧЕНИЦИ ОТ 136 ОУ УЧАСТВАХА ВЪВ ФОРУМ-ТЕАТЪР СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА

Публикувано на: 14.10.2020 г. | 15:12 ч.

Ученици от 136 ОУ „Любен Каравелов“ участваха във форум-театъра „Сълзи на петолинието“ на театър "Камбана",   част от годишната програма на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на район "Възраждане". Поредицата от представления  са инициатива на кмета на район "Възраждане" Савина Савова, председател на МКБППМН към района, част от програмата за превенция на девиантно поведение, наркотични зависимости и превенция на трафик на хора, с цел сексуална експлоатация.

Галерия
Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет