Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С МАСКИ НА ЗАКРИТИ И ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

Публикувано на: 30.03.2020 г. | 23:59 ч.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 и обявеното от Народното събрание извънредно положение. Всички лица са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Това е  нареждане на здравният министър Кирил Ананиев със Заповед № РД-01-168 от 30 март 2020 г.

На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс, министър Ананиев разпорежда предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване на живота и защита на здравето на гражданите. Мерките посочени в заповедта се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID 19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здравето на хората.

Текстът на заповедта можете да видите на:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/30/rd-01-168.pdf

Галерия
Още от Новини и съобщения


ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ И РАЗЯСНЯВАНЕ
НА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ТЕСТОВО ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
Обучения на секционните избирателни комисии
на територията на Двадесет и четвърти изборен район – София
Компенсации за деца над 3 годишна възраст
Компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.
Компенсации за деца в яслена възраст
Компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.