Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Парк „Възраждане“

Обявление за проект за  план-схема за поставяне  на преместваеми обекти в парк"Възраждане", кв.1а, м. Зона Б-5-4, УПИ I и УПИ III , протокол № ЕС-Д-51/07.07.2016г.на ОЕСУТ

Обща схема за поставяне на преместваеми обекти с инженерна инфраструктура - парк Възраждане

Протокол от представяне на проект за план-схема за поставяне на преместваеми обекти в парк "Възраждане"

Преработен проект за план – схема по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти в парк „Възраждане“- УПИ I и УПИ III, кв. 1а, м. „Зона Б-5-4“, район „Възраждане“-СО.