Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Полезни връзки

Местни данъци и такси - ОТДЕЛ МДТ "Възраждане" -  ул. Пиротска 70  тел. : 02/9041194

Дирекция Социално подпомагане - "Възраждане" - бул. "Александър Стамболийски" 173

Национална Агенция за приходите - офис "Възраждане" - бул. "Димитър Петков" 107


Столичен общински съвет

Министерски съвет на Република БългарияДруги връзки

Столична Община - ул. "Московска" 33

Районни администрации:

Район ''Средец'' - ул. "Леге" № 6, п.к. 1000, тел: 02/9877811

Район ''Красно село'' - бул. "Цар Борис III" № 124, п.к. 1612, тел.: 02/8951100

Район ''Оборище'' - бул. "Мадрид" № 1, п.к. 1505, тел.: 02/8157610

Район ''Сердика'' - бул. "Кн. Мария Луиза" № 88, п. к. 1202, тел.: 02/9218019

Район ''Подуяне'' - ул. "Плакалница" № 51, п.к. 1517, тел.: 02/8146100

Район ''Слатина'' - бул. "Шипченски проход" № 67, п.к. 1574, тел.: 02/8705532

Район ''Изгрев'' - ул. "Атанас Далчев" № 12, п.к. 1113, тел.: 02/9701032

Район ''Лозенец'' - бул. "Васил Левски" № 2, п.к. 1142, тел.: 02/865 50 59

Район ''Триадица'' - ул. "Алабин" № 54, п.к. 1000, тел.: 02/8054124

Район ''Красна поляна'' - бул. "Освобождение" № 25, п.к.1330, тел.: 02/9217256

Район ''Илинден'' - ул. "Билянини извори", № 10, вх. Б, п.к.: 1345, тел.: 02/4397325

Район ''Надежда'' - ул. "Кирил Дрангов" № 55, п.к. 1220, тел.:  02/4951157

Район ''Искър'' - бул. "Кръстю Пастухов" № 18, п.к. 1592, тел.: 02/9791310

Район ''Младост'' - бул. "Свето Преображение" № 1, п.к. 1712, тел.:: 029746230 

Район ''Студентски'' - ж.к. "Студентски град", бл. 5, п.к. 1700, тел.: 02/8683124

Район ''Витоша'' - кв. Павлово, ул. "Слънце" № 2, п.к. 1618, тел.: 02/ 8187943

Район ''Овча купел'' - бул. "Цар Борис III" № 136 В, п.к. 1618, тел.: 02/9554462

Район ''Люлин'' - бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336, тел.: 02/9237285 

Район ''Връбница'' - бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, п.к. 1229, тел.: 02/4957741

Район ''Нови Искър'' - гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 123, п.к. 1280, тел.: 02/9917230

Район ''Кремиковци'' - кв. Ботунец, п.к. 1870, тел.: 02/9945491

Район ''Панчарево'' - . Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, п.к. 1137, тел.: 02/9760500

Район ''Банкя'' - гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1, п.к. 1320, тел.: 02/9977106