Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Публикувано на: 29.09.2022 г.

Столична община – Район „Възраждане“ Ви уведомява, че стартира предоставянето на услуга „Топъл обяд“процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027,съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

О Б Я В А

Столична община – Район „Възраждане“ Ви уведомява, че стартира предоставянето на услуга „Топъл обяд“процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027,съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), от която могат да се възползват следните лица:

1.лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците

Дейностите, които ще се предоставят, са:

-- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ и ЕСФ+;

- ползването на административни общински услуги, съдействие за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията на здравните органи при необходимост и др.

- индивидуални или групови консултации, насочени към повишаване на информираността на хората, относно безпрецедентните изменения в световния климат, как те пагубно влияят върху природата и качеството на живот на хората; включване в различни инициативи за опазване и почистване на околната среда, съвети са намаляване на разхищението на храни и използването на пластмасови изделия за еднократна употреба и др.

- други форми на индивидуална  подкрепа, съдействие, консултиране, реализирани в отговор на конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел прилагане на комплексни мерки за социалното им включване.

 

Начална дата – 03.10.2022 г

Крайна дата – 30.09.2023 г

Обща стойност на проекта  е   127 737 000,00 лева.

ЕСФ+ 3 646 944, 00 лв.

Предоставяните дейности ще бъдат безплатни за потребителите.

 

Всеки желаещ, който иска да се възползва от предоставянето на услугата, следва да се свърже с нас от понеделник до петък в работно време на адрес :гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ №62.

Услугата се предоставя след попълване на Заявление-декларация,  Карта за участие и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация по образец от кандидата и потвърждение за принадлежност от ДСП „Възраждане“.

Приложение: Заявление-декларация по образец.

                             Карта за участие по образец.

                             Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация по образец.

                             Съгласие за съгласие за разкриване на данъчна информация

Още от Проекти


Стартира проект „Грижа в дома в Столична община“
Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община.