Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Публикувано на: 29.09.2022 г.

Столична община – Район „Възраждане“ Ви уведомява, че стартира предоставянето на услуга „Топъл обяд“процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027,съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

О Б Я В А

Столична община – Район „Възраждане“ Ви уведомява, че стартира предоставянето на услуга „Топъл обяд“процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027,съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), от която могат да се възползват следните лица:

1.лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците

Дейностите, които ще се предоставят, са:

-- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ и ЕСФ+;

- ползването на административни общински услуги, съдействие за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията на здравните органи при необходимост и др.

- индивидуални или групови консултации, насочени към повишаване на информираността на хората, относно безпрецедентните изменения в световния климат, как те пагубно влияят върху природата и качеството на живот на хората; включване в различни инициативи за опазване и почистване на околната среда, съвети са намаляване на разхищението на храни и използването на пластмасови изделия за еднократна употреба и др.

- други форми на индивидуална  подкрепа, съдействие, консултиране, реализирани в отговор на конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел прилагане на комплексни мерки за социалното им включване.

 

Начална дата – 03.10.2022 г

Крайна дата – 30.09.2023 г

Обща стойност на проекта  е   127 737 000,00 лева.

ЕСФ+ 3 646 944, 00 лв.

Предоставяните дейности ще бъдат безплатни за потребителите.

 

Всеки желаещ, който иска да се възползва от предоставянето на услугата, следва да се свърже с нас от понеделник до петък в работно време на адрес :гр.София, бул. „Александър Стамболийски“ №62.

Услугата се предоставя след попълване на Заявление-декларация,  Карта за участие и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация по образец от кандидата и потвърждение за принадлежност от ДСП „Възраждане“.

Приложение: Заявление-декларация по образец.

                             Карта за участие по образец.

                             Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация по образец.

                             Съгласие за съгласие за разкриване на данъчна информация

Още от Проекти