Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Публикувано на: 26.09.2017 г.

Приключи проект „Център за независим живот в район „Възраждане“ за комплексно предоставяне на почасови услуги на лица от целевата група за социално включване в домашна среда реализиран по ОПРЧ „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен №BG05M9OP001-2.002-0154-C001- СО район „Възраждане“.

Срокът за реализация на дейностите по Проекта беше 21 месеца. Постигнати бяха очакваните резултати заложени в проекта: открит успешно работещ Виртуален център за комплексно предоставяне на почасови услуги на лица от целевата група за социално включване в домашна среда; обучен и назначен успешно работещ екип от асистенти и специалисти; обгрижване в домашна среда на 85 лица с увреждания, включително деца и хора над 65 години, в невъзможност за самоублужване; предоставяне на здравна услуга от рехабилитатор и психолог, организиране и предоставяне на специализаран транспорт, осигурена беше устойчивост на резултатите от проекта. В рамките на проекта беше изграден и фитнес център на открито за спорт и рехабилитация, подходящ за хора с увреждания в градината на Дневния център за лица с ментални увреждания „Св. Марина“  и площадки за фитнес на открито пред Дома за стари хора в „Зона „Б-5“ и парк „Св. Никола“.

В изпълнение на Постановление на Министерски съвет №137 от 05.07.2017 г. за одобряване на вътрешно компенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен санитар“ район „Възраждане“-СО сключи споразумение с „Агенция за социално подпомагане“ за продължаване на предоставянето на социалните услуги в домашна среда до 31.12.2017 г. за потребителите от проект “Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., процедура №BG05M9OP001-2.002 

 

 

Още от Проекти


Стартира проект „Грижа в дома в Столична община“
Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община.