Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа +“

Публикувано на: 01.06.2021 г.

Столична общинаРайон „Възраждане“ Ви уведомява, че стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.О Б Я В А

 

Столична общинаРайон „Възраждане“ Ви уведомява, че стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., от която могат да се възползват следните лица:

- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;
- и други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и т.н.

Дейностите, които ще се предоставят, са:
- Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.
- Допълваща дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
- Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране. 

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична” е интегрирана здравно-социална услуга, която включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един потребител, сумарно до 2 часа дневно, и ще се предоставя за период от 12 (дванадесет) месеца:

Начална дата – 01.06.2021 г

Крайна дата – 31.05.2022 г

Обща стойност на проекта  е  3 646 944, 00 лв.

ЕСФ 3 646 944, 00 лв.

 

Предоставяните дейности ще бъдат безплатни за потребителите.

Всеки желаещ, който иска да се възползва от предоставянето на почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги на територията на Столична община, следва да се свърже с нас от понеделник до петък в работно време на следните телефони за контакт в зависимост от адреса, на който живее:

 

Услугите се предоставят след попълване на заявление-декларация по образец от кандидата, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и Решение на комисията за оценка на потребностите.

Приложение: Заявление-декларация по образец.

Още от Проекти


МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ В РАЙОН
Проектът е част от социалните дейности на район "Възражане"