Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Приключване на проект патронажна грижа+

Публикувано на: 15.12.2022 г.

На 30 ноември 2022 г. СО район „Възраждане“ успешно приключи дейностите по Процедура„ Патронажна грижа + Компонент 2“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Назначените лица извършваха услуги свързани със закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки (със средства на потребителите), заявяване и получаване на неотложни административни услуги на  лица, попадащи в целевата група.

Дейностите по процедурата бяха насочени към лица над 54г.,  хора с увреждания и възрастни хора с невъзможност от самообслужване.

Общо, за целия период на проекта, бяха обслужени 91 лица  от уязвими групи, които ежедневно получаваха нужната подкрепа.

Още от Проекти


Стартира проект „Грижа в дома в Столична община“
Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община.