Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП


07.12.2018 г. - Публично състезание - „Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения” в 30 СУ ”Братя Миладинови” - Неактивен
„Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения” в 30 СУ ”Братя Миладинови”
30.03.2018г. - Пряко договаряне - „Охрана на общински учебни и детски заведения и клубове на пенсионера и инвалида, разположени на територията на СО - район "Възраждане” - Неактивен
„Охрана на общински учебни и детски заведения и клубове на пенсионера и инвалида, разположени на територията на СО - район "Възраждане”
09.02.2018 г. - Открита процедура - Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Възраждане“, във връзка с НПЕЕМЖС - Неактивен
„Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. “Зона Б-19“, ул. „Три уши“ №107“
19.01.2018 г. - Публично състезание - „Поддържане на дървесни насаждения и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район „Възраждане” - Неактивен
„Поддържане на дървесни насаждения и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район „Възраждане”
09.03.2017 г. - Открита процедура - Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Възраждане“ - Неактивен
Обновяване  за  енергийна  ефективност  на  многофамилни  жилищни  сгради на територията на Столична община, район „Възраждане“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на много&