Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП - архив


10.02.2016 г. - Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на Район „Възраждане“ - Неактивен
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на Район „Възраждане“
04.09.2015 г. - Охрана на общински учебни и детски заведения и клубове на пенсионера и инвалида, разположени на територията на СО - район „Възраждане" - ПРЕКРАТЕНА - Неактивен
Охрана на общински учебни и детски заведения и клубове на пенсионера и инвалида, разположени на територията на СО - район „Възраждане"
15.12.2014 г. - Ремонт на вътрешна ВиК инсталация и дворна канализационна мрежа на 13 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" (бивше), УПИ I, кв. 144, м. "Зона Б2-3". - Неактивен
Ремонт на вътрешна ВиК инсталация и дворна канализационна мрежа на 13 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" (бивше), УПИ I, кв. 144, м. "Зона Б2-3".
07.11.2014 г. - Допълнителни СМР към "Подобряване експлоатационното състояние на училищна сграда на 13 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"(бивше), по обособена позиция №2 - Подмяна на дограма. - Неактивен
Допълнителни СМР към "Подобряване експлоатационното състояние на училищна сграда на 13 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"(бивше), по обособена позиция №2 - Подмяна на дограма.
23.06.2014 г. - "Подобряване експлоатационното състояние на училищна сграда на 13 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" (бивше) по обособени позиции : 1. Ремонт на покрив и мълниезащита. 2. Подмяна на дограма." - Неактивен
"Подобряване експлоатационното състояние на училищна сграда на 13 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" (бивше) по обособени позиции : 1. Ремонт на покрив и мълниезащита. 2. Подмяна на дограма."