Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП


14.04.2016 г. - Изработване на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обекти от образователната инфраструктура на територията на СО-район „Възраждане” - Неактивен
Изработване на технически инвестиционен проект  и упражняване на авторски надзор на обекти от образователната инфраструктура на територията на СО-район „Възраждане” по обособени позиции
22.03.2016 г. - Текущ, авариен и основен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община - Неактивен
Столична община - район “Възраждане“ обявява процедура за изпълнител по реда на Глава „VIII А“ от ЗОП – чрез публична покана с предмет: Текущ, авариен и основен ремонт на имоти публична и частна собственост.
15.07.2015 г. - Изграждане и реновиране на детски площадки и ремонт на настилки във вътрешно кварталните пространства“ по обособени позиции: - Неактивен
„Изграждане и реновиране на детски площадки и ремонт на настилки във вътрешно кварталните пространства“ по обособени позиции:
24.04.2015 г. - Текущ, авариен и основен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община - Неактивен
Столична община - район “Възраждане“ обявява процедура за изпълнител по реда на Глава „VIII А“ от ЗОП – чрез публична покана с предмет: Текущ, авариен и основен ремонт на имоти публична и час
28.11.2014 г. - "Ремонт на дворна водопроводна и канализационна мрежа и вертикална планировка (частично) на ОДЗ 120, ЗОНА Б-19, ул. "Позитано" 125" - Неактивен
"Ремонт на дворна водопроводна и канализационна мрежа и вертикална планировка (частично) на ОДЗ 120, ЗОНА Б-19, ул. "Позитано" 125"
13.10.2014 г. - Ремонт и възстановяване на ограда към ул. "Средна гора", ул. "Цар Симеон" и ул. "Странджа", ремонт на източна фасада към ул. "Странджа" и довършване на ремонт на северна фасада ... - Неактивен
Ремонт и възстановяване  на ограда към ул. "Средна гора", ул. "Цар Симеон"  и ул. "Странджа", ремонт на източна фасада към ул. "Странджа" и довършване на ремонт на северна фасада ...
16.09.2014 г. - Ремонт и възстановяване на ограда към ул. "Средна гора", ул. "Цар Симеон" и ул. "Странджа", ремонт на източна фасада към ул. "Странджа" и довършване на ремонт на северна фасада ... - Неактивен
"Ремонт и възстановяване  на ограда към ул. "Средна гора", ул. "Цар Симеон"  и ул. "Странджа", ремонт на източна фасада към ул. "Странджа" и довършване на ремонт на северна фасада ...