Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

15.12.2014 г. - Ремонт на вътрешна ВиК инсталация и дворна канализационна мрежа на 13 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" (бивше), УПИ I, кв. 144, м. "Зона Б2-3".

Активна от: 15.12.2014 г. приключва на 26.01.2015 г.

Ремонт на вътрешна ВиК инсталация и дворна канализационна мрежа на 13 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" (бивше), УПИ I, кв. 144, м. "Зона Б2-3".

15.12.2014 г.-  Решение

15.12.2014 г.- Обявление за обществена поръчка

15.12.2014 г.- Документация за участие

16.12.2014 г.- Решение за промяна

30.01.2015 г. - Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП

05.02.2015 г. - Протокол 2 

06.02.2015 г. - Съобщение за ценова оферта

17.02.2015 г. - Протокол класиране

17.02.2015 г. - Решение за класиране

25.03.2015 г. - Договор

25.03.2015 г. - Ценово предложение

25.03.2015 г. - Техническо предложение