Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

16.09.2014 г. - Ремонт и възстановяване на ограда към ул. "Средна гора", ул. "Цар Симеон" и ул. "Странджа", ремонт на източна фасада към ул. "Странджа" и довършване на ремонт на северна фасада ...

Активна от: 16.09.2014 г. приключва на 30.09.2014 г.

Публична покана по реда на глава VIII A от ЗОП, с предмет :

"Ремонт и възстановяване  на ограда към ул. "Средна гора", ул. "Цар Симеон"  и ул. "Странджа", ремонт на източна фасада към ул. "Странджа" и довършване на ремонт на северна фасада на западното крило на 18 СОУ "Уилям Гладстон", УПИ-I-"За Училище",кв. 157, м."Зона Б-3", по плана на гр. София, с административен адрес : гр. София, ул. "Пиротска" №68"

Публична покана с №9033720

Документация за участие в процедурата

Протокол от заседание на Комисия № РД-9301-17/03.10.2014г. 

Техническо предложение

Ценово предложение

Докладна