Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

13.10.2014 г. - Ремонт и възстановяване на ограда към ул. "Средна гора", ул. "Цар Симеон" и ул. "Странджа", ремонт на източна фасада към ул. "Странджа" и довършване на ремонт на северна фасада ...

Активна от: 13.10.2014 г. приключва на 23.10.2014 г.

Публична покана по реда на глава VIII A от ЗОП, с предмет :

"Ремонт и възстановяване  на ограда към ул. "Средна гора", ул. "Цар Симеон"  и ул. "Странджа", ремонт на източна фасада към ул. "Странджа" и довършване на ремонт на северна фасада на западното крило на 18 СОУ "Уилям Гладстон", УПИ-I-"За Училище",кв. 157, м."Зона Б-3", по плана на гр. София, с административен адрес : гр. София, ул. "Пиротска" №68"

Публична покана с №9034603

Документация за участие в процедурата

Приложения и образци на документи

Протокол на основание чл.101, ал.4 от ЗОП

Техническо предложение

Ценово предложение

Договор

Информация за плащания

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение