Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

09.03.2017 г. - Открита процедура - Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Възраждане“

Активна от: 09.03.2017 г. приключва на 13.04.2017 г.

Обновяване  за  енергийна  ефективност  на  многофамилни  жилищни  сгради на територията на Столична община, район „Възраждане“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции:

  1. Обособена позиция 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. “Зона Б-19“, ул. „Три уши“ №107,
  2. Обособена позиция 2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. “Зона Б-19“, ул. „Три уши“ №107 (по обособена позоция 1)
  3. Обособена позиция 3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. “Зона Б-19“, ул. „Три уши“ №107 (по обособена позоция 1)

Решение  - 13.03.2017 г.

Обявление - 13.03.2017 г.

Документация и образци - 09.03.2017 г.

Разрешение за строеж - 09.03.2017 г.

Количествено-стойностна сметка - 09.03.2017 г.

Проект - технически проект и технически паспорт

Протокол № 1 от 26.05.2017 г.  - 26.05.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - по обособени позиции 2 и 3 - 10.08.2017 г.

Протокол №2 от 05.06.2017 г.

Протокол №3 от 16.08.2017 г.

Протокол №4 от 14.09.2017 г.

Доклад на комисията от 11.10.2017 г.

Решение - 16.10.2017 г.

Съобщение по чл. 43, ал.4 от ЗОП - Състейнабъл Консулт ООД - 23.10.2017 г.

Съобщение по чл. 43, ал.4 от ЗОП - Билдинг Консултинг ЕООД - 09.11.2017 г.

Съобщение по чл. 43, ал.4 от ЗОП - Алфа Пи Проджект ООД - 09.11.2017 г.

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП - Алфа Билд Консултинг - 10.11.2017 г.

Съобщение по чл. 43, ал.4 от ЗОП - ЕМПИКО ЕООД - 14.11.2017 г.

Съобщение по чл. 43, ал.4 от ЗОП - ЛК КОНСУЛТИНГ ЕООД - 04.12.2017 г.

Обявление за прекратяване на обособена позиция 1 - 30.01.2018 г.

Договор по обособена позиция 2 - 30.01.2018 г.

Договор по обособена позиция 3 - 30.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - 01.02.2018 г.

 

 Документацията може да се разгледа и на място в сградата на районната администрация - бул. "Ал. Стамболийски" №62, гише "Устройство на територията", тел. за връзка : 02/980-58-75