Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

09.02.2018 г. - Открита процедура - Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Възраждане“, във връзка с НПЕЕМЖС

Активна от: 09.02.2018 г. приключва на 19.03.2018 г.

Обновяване  за  енергийна  ефективност  на  многофамилни  жилищни  сгради на територията на Столична община, район „Възраждане“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., с предмет:

„Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. “Зона Б-19“, ул. „Три уши“ №107“

1. Решение - 12.02.2018 г.

2. Обявление - 12.02.2018 г.

3. Документация - 12.02.2018 г.

4. Образци и ЕЕДОП - 12.02.2018 г.

5. Проект - технически проект и технически паспорт - 12.02.2018 г.

6. Разрешение за строеж - 12.02.2018 г.

7. КСС- 12.02.2018 г.

8. Информация за декларации за съответствие

9. Протокол №1 - 04.04.2018г.

10. Протокол №2 - 14.06.2018г.

11. Съобщение за отваряне на ценови оферти - 14.06.2018г.

12. Протокол №3 - 27.06.2018г.

13. Доклад - 27.06.2018г.

14. Решение- 29.06.2018г.

15. Договор 15.08.2018г.

16. Обявление за възложена поръчка15.08.2018г.