Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

07.12.2018 г. - Публично състезание - „Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения” в 30 СУ ”Братя Миладинови”

Активна от: 07.12.2018 г. приключва на 04.01.2019 г.

Изпълнение на строително-монтажни дейности на строеж: „Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения” в 30 СУ ”Братя Миладинови”-УПИ I за училище, кв.238, м.”Зона Б-5”, гр. София”, район „Възраждане”

1.Решение за откриване - публикувано 07.12.2018 г.

2.Обявление за поръчка - публикувано 07.12.2018 г.

3. Документация - публикувано 07.12.2018 г.

4.Образци и Договор - публикувано 07.12.2018 г.

4.Образци и Договор - публикувано 07.12.2018 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ, КОИТО СА ИЗТЕГЛИЛИ КАЧЕНИТЕ ОБРАЗЦИ, КОРИГИРАНО Е ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

5.КС - публикувано 07.12.2018 г.

6.Техническа спецификация - публикувано 07.12.2018 г.

7.Проект - публикувано 07.12.2018 г.

8.еЕЕДОП - публикувано 07.12.2018 г. -  https://ec.europa.eu/tools/espd

7.Разяснение - публикувано 28.12.2018 г.

8. Протокол №1 - 19.02.2019 г.

9. Съобщение за отваряне на ценови оферти - 26.03.2019 г.

10. Протокол №2 - 17.04.2019 г.

11. Доклад - 17.04.2019 г.

12. Решение - 17.04.2019 г.

13. Договор - 26.06.2019 г.

14. Обявление за възложена поръчка - 26.06.2019 г.