Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

04.02.2020 г. - ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Активна от: 04.02.2020 г. приключва на 06.03.2020 г.

04.02.2020 г. - ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“

1. Становище на АОП във връзка с предварителен контрол по чл. 232 по ЗОП - 07.02.2020 г.

    Становище на АОП във връзка с предварителен контрол по чл. 232 по ЗОП- 07.02.2020 г.

2. Решение за откриване на процедура- 07.02.2020 г.

3. Обявление за поръчка- 07.02.2020 г.

4. Документация- 07.02.2020 г.

5. Бюлетин на САПИ- 07.02.2020 г.

6. Образци- 07.02.2020 г.

7. Техническа спесификация- 07.02.2020 г.

8. Методика за оценка- 07.02.2020 г.

9. ЕЕДОП (.doc) - 07.02.2020 г.

10. Писмени мотиви - 10.02.2020 г.

11. Становище на АОП - 21.02.2020 г.

12. Решение за одобряване на обявление за изменение - 21.02.2020 г.

13. Документация (корекция) - 21.02.2020 г.

14. Методика за оценка (корекция) - 21.02.2020 г.

15. Протокол №1 от 12.05.2020 г.

16. Протокол №2 от 01.06.2020 г.

17. Съобщение за отваряне на ценовите офети от 01.06.2020 г.

18. Протокол №3 от 15.06.2020 г.

19. Доклад от 15.06.2020 г.

20. Решение от 15.06.2020 г.

21. Договор от 29.07.2020 г.

22. Обявление за възложена поръчка от 29.07.2020 г.