Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

09.03.2020 г. - „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: „Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения в 30 СУ „Братя Миладинови”

Активна от: 09.03.2020 г. приключва на 30.03.2020 г.

09.03.2020 г. - Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: „Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения в 30 СУ „Братя Миладинови”-УПИ I за училище, кв.238, м. „Зона Б-5”, гр. София”, район „Възраждане” по:

Обособена позиция №1 - Физкултурен салон и прилежащите му помещения –Етап 1;

Обособена позиция №2 - Плувен басейн и прилежащите му помещения –Етап 2“.

1. Решение за откриване на поръчка -  09.03.2020 г.

2. Обявление за поръчка -  09.03.2020 г.

3. Документация -  09.03.2020 г.

4. Образци -  09.03.2020 г.

5. Техническа спецификация (.rar) -  09.03.2020 г.

6. ЕЕДОП -  09.03.2020 г.

7. КСС - физкултурен салон - 09.03.2020 г.

8. КСС - басейн - 09.03.2020 г.

9. Методика за оценяване - 09.03.2020 г.

10. Съобщение за отваряне на офертите - 30.03.2020 г.

11. Протокол - 19.05.2020 г.

12. Съобщение за отваряне на ценови оферти - 19.05.2020 г.

13. Протокол №2 - 26.05.2020 г.

14. Доклад- 26.05.2020 г.

15. Решение- 26.05.2020 г.

16. Договор по об. п. 1- 07.07.2020 г.

17. Договор по об. п. 2- 07.07.2020 г.

18. Обявление за възложена поръчка - 07.07.2020 г.