Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

10.06.2020 г. - Етап 3 – Вертикална планировка и ремонт на външни игрища в 30 СУ

Активна от: 10.06.2020 г. приключва на 30.06.2020 г.

10.06.2020 г. -  „Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения в 30 СУ ”Братя Миладинови”-УПИ I за училище, кв.238, м.”Зона Б-5”, гр. София”, район „Възраждане”,

Етап 3 – Вертикална планировка и ремонт на външни игрища

1. Решение за откриване на поръчка -  10.06.2020 г.

2. Обявление за поръчка -  10.06.2020 г.

3. Документация -  10.06.2020 г.

4. Образци-  10.06.2020 г.

5. Методика -  10.06.2020 г.

6. Техническа спецификация -  10.06.2020 г.

7. Проектна документация - част 1 ; част 2 -  10.06.2020 г.

8. КСС-  10.06.2020 г.

9. ЕЕДОП -  10.06.2020 г.

10. Протокол №1-  14.07.2020 г.

11. Съобщение за отваряне на ценови оферти-  14.07.2020 г.

12. Протокол №2-  29.07.2020 г.

13. Доклад-  29.07.2020 г.

14. Решение-  29.07.2020 г.

15. Договор-  21.09.2020 г.

16. Обявление за възложена поръчка-  21.09.2020 г.