Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

05.07.2017 г. - Топлоизолиране на фасади на сградата на детска градина №50 „Зайчето Куики"

Активна от: 05.07.2017 г. приключва на 20.07.2017 г.

Предмет на поръчката: „Топлоизолиране на фасади на сградата на детска градина №50 "Зайчето Куики"

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

2. Информация за публикуване в Профил на купувача

3. Указания

4. Единен Европейски Документ за Обществени Поръчки - ЕЕДОП

5. Документация, образци и техническа спецификация (.rar)

6. КСС

7. Протокол - 24.07.2017 г.

8. Договор - 09.08.2017 г.