Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

10.02.2016 г. - Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на Район „Възраждане“

Активна от: 10.02.2016 г. приключва на 21.03.2016 г.

!!! КОРЕКЦИЯ В ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КСС !!!

По отношение на  документация, поради техническa грешка, следва да се има предвид следното:

  1. В Техническата спецификация, Позиция №4 Пиле цяло – птиците да са бройлери, замразено, с тегло до 1,000 кг., да се чете Позиция №4 Пиле цяло – птиците да са бройлери, замразено, с тегло над 1,000 кг.
  2. В Количествено-стойностната сметка Позиция №30 Хляб пълнозърнест - 0.700 кг, нарязан да се чете Хляб пълнозърнест - 0.650 кг нарязан.
  3. В Количествено-стойностната сметка Позиция №38 Бутер тесто, пакет 0,500 кг да се чете Позиция №38 Бутер тесто, пакет 0,800 кг.

 

Открита процедура за обществена поръчка, с предмет : Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на Район „Възраждане“

1. Решение - 10.02.2016 г.

2. Обявление - 10.02.2016 г.

3. Документация и образци  - 11.02.2016 г.

4. Разяснение  - 22.02.2016 г.

5. Протокол 1  - 06.04.2016 г.

6. Съобщение за отваряне на ценовите оферти22.04.2016 г.

7. Протокол 2  - 26.05.2016 г.

8. Решение  - 26.05.2016 г.

9. Договор  - 29.06.2017 г.

10. Обявление за възложена поръчка

11. Обявление за изпълнен договор