Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

17.08.2018 г. -Публично състезание - "Паркоустройство и благоустройство на междублоковото пространство – кв.335, м.“Зона Б-5“ по плана на гр. София, район „Възраждане“

Активна от: 17.08.2018 г. приключва на 14.09.2018 г.

"Паркоустройство и благоустройство на междублоковото пространство – кв.335, м.“Зона Б-5“ по плана на гр. София, район „Възраждане“ :

1.Решение- 17.08.2018 г.

2.Обявление 17.08.2018 г.

3. Документация 17.08.2018 г.

4.Образци и Договор 17.08.2018 г.

5.КСС 17.08.2018 г.

6.Технически изисквания 17.08.2018 г.

7.Проект за кв.335 17.08.2018 г.

8.ЕЕДОП 17.08.2018 г.

9. Съобщение за промяна на часа за отваряне на оферти - 14.09.2018 г.

10. Съобщение за отваряне на ценовите оферти. - 09.10.2018 г.

11. Протокол - 17.10.2018 г.

12. Решение - 17.10.2018 г.

13. Договор - 10.06.2019 г.

14. Обявление за изпълнен договор - 21.10.2019 г.