Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

27.03.2019 г. - Реконструкция на настилки, зелени площи и парково обзавеждане в кв.280а

Активна от: 27.03.2019 г. приключва на 08.04.2019 г.

Реконструкция на настилки, зелени площи и парково обзавеждане в кв.280а

 

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП-  27.03.2019  г.

2. Информация за публикуване в Профил на купувача-  27.03.2019  г.

3. Образци и ЕЕДОП-  27.03.2019  г.

4. Методика за оценка-  27.03.2019  г.

4. Проект-  27.03.2019  г.

5. Технически изисквания-  27.03.2019  г.

6. КС-  27.03.2019  г.

7. Протокол - 19.07.2019 г.

8. Договор - 15.08.2019 г.