Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

30-11-2018 г. - Открита процедура - Обновяване за ЕЕ на МЖС във връзка с НПЕЕМЖС по 21 обособени позиции

Активна от: 30.11.2018 г. приключва на 07.01.2019 г.

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Възраждане“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Сердика“, бл.13
2. Обособена позиция №2- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Сердика“, бл.14
3. Обособена позиция №3- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.6
4. Обособена позиция №4- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.7
5. Обособена позиция №5- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.11
6. Обособена позиция №6- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.13
7. Обособена позиция №7- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-19“, бл.13/14
8. Обособена позиция №8 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Сердика“, бл.13 (по обособена позиция 1)
9. Обособена позиция №9 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Сердика“, бл.14 (по обособена позиция 2)
10. Обособена позиция №10 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.6 (по обособена позиция 3)
11. Обособена позиция №11 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.7 (по обособена позиция 4)
12. Обособена позиция №12 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.11 (по обособена позиция 5)
13. Обособена позиция №13 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.13 (по обособена позиция 6)
14. Обособена позиция №14 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-19“, бл.13/14 (по обособена позиция 7)
15. Обособена позиция №15 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Сердика“, бл.13 (по обособена позиция 1)
16. Обособена позиция №16 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Сердика“, бл.14 (по обособена позиция 2)
17. Обособена позиция №17 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.6 (по обособена позиция 3)
18. Обособена позиция №18 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл. 7 (по обособена позиция 4)
19. Обособена позиция №19 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.11 (по обособена позиция 5)
20. Обособена позиция №20 -  Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.13 (по обособена позиция 6)
21. Обособена позиция №21 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-19“, бл.13/14 (по обособена позиция 7)

1. Решение за отриване - публикувано на 04.12.2018 г.

2. Обявление за поръчка -публикувано на 04.12.2018 г.

3. Документация -публикувано на 04.12.2018 г.

4. Образци -публикувано на 04.12.2018 г.

5. ЕЕДОП -публикувано на 04.12.2018 г. https://ec.europa.eu/tools/espd

6. Техническа документация :

6.1. ж.к. Сердика, бл. 13 -публикувано на 04.12.2018 г.

6.2. ж.к. Сердика, бл. 14 -публикувано на 04.12.2018 г.

6.3. ж.к. Зона Б-18, бл. 6 -публикувано на 04.12.2018 г.

6.4. ж.к. Зона Б-18, бл. 7 -публикувано на 04.12.2018 г.

6.5. ж.к. Зона Б-18, бл. 11 -публикувано на 04.12.2018 г.

6.6. ж.к. Зона Б-18, бл. 13 -публикувано на 04.12.2018 г.

6.7. ж.к. Зона Б-19, бл. 13-14 -публикувано на 04.12.2018 г.

7. Разяснение 1 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 07.12.2018 г.

8. Разяснение 2 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 10.12.2018 г.

9. Разяснение 3 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 11.12.2018 г.

10. Разяснение 4 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 14.12.2018 г.

11. Разяснение 5 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 20.12.2018 г.

12. Разяснение 6 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 21.12.2018 г.

13. Разяснение 7 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 21.12.2018 г.

14. Разяснение 8 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 21.12.2018 г.

14. Разяснение 9 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 28.12.2018 г.

14. Разяснение 10 по чл.33, ал.2 от ЗОП - публикувано на 28.12.2018 г.

15.  Протокол №1 - публикувано на 13.09.2019 г.

16. Протокол №1 - част 2 - публикувано на 21.10.2019 г.

17. Протокол №2 на основание чл. 54, ал.12 и чл. 56, ал. 2 - 16.03.2021 г.

18. Съобщение за отваряне на ценови оферти - 16.03.2021 г.

19. Протокол №3 на основание чл. 57, ал.3 и чл.58 от ППЗОП   - 09.04.2021 г.

20. Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП и член 60 от ППЗОП - 09.04.2021 г.

Решение за класиране на участници в обществена поръчка :Обновяване на енергийната ефективност  по обособена позиция 1 - инженеринг , жк.Сердика бл.13

Решение за класиране на участниците за обособена позиция № 2 "Инженеринг /проектиране и строителство/ за сграда ,жк Серзика ,бл.14

Решение за класиране на участници в обществена поръчка :Обновяване на енергийната ефективност  по обособена позиция № 3" Инженеринг/проектиране и строителство/ за сграда  ж.к. Зона Б-18, бл.6

Решение за класиране на участници  за обособена позиция № 4 "Инженеринг/проектиране и строителства / за сграда,жк Зона Б 18, бл.7

Решение за класиране на участници в обществена поръчка :Обновяване на енергийната ефективност  по обособена позиция 5 - инженеринг , жк.Зона Б-18 бл.11

Решение за класиране на участници в обществена поръчка :Обновяване на енергийната ефективност  по обособена позиция №6" Инженеринг/проектиране и строителство/ за сграда  ж.к. Зона Б-18, бл.13

Решение за класиране на участници  за обособена позиция № 7 "Инженеринг/проектиране и строителства / за сграда,жк Зона Б 19, бл.13/14

Решение за класиране на участници в обществена поръчка :Обновяване на енергийната ефективност  по обособена позиция 8 - изготвяне оценка , жк.Сердика бл.13

Решение за класиране на участници в обществена поръчка :Обновяване на енергийната ефективност  по обособена позиция №9" Изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на сграда ж.к. Сердика ,бл.14, /по обособена позиция 2/

Решение за класиране на участници  в процедура "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за обособена позиция № 10  / за сграда,жк Зона Б 18, бл.6

Решение за класиране на участници  в процедура "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за обособена позиция № 11  / за сграда,жк Зона Б 18, бл.7

Решение за класиране на участници в обществена поръчка :Обновяване на енергийната ефективност  по обособена позиция 12 - изготвяне оценка , жк.Зона Б-18 бл.11

Решение за класиране на участници  в процедура "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за обособена позиция № 13  / за сграда,жк Зона Б 18, бл.13

Решение за класиране на участници в обществена поръчка :Обновяване на енергийната ефективност  по обособена позиция №14" Изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на сграда ж.к. Зона Б-19, бл.13/14, /по обособена позиция 7/

Решение за класиране на участници в обществена поръчка :Обновяване на енергийната ефективност  по обособена позиция 15 - инвеститорски контрол , жк.Сердика бл.13

Решение за класиране на участници  в процедура "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за обособена позиция № 16  / за сграда,жк Кердика ,бл.14

Решение за класиране на участници  в процедура "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за обособена позиция № 17  / за сграда,жк Зона Б 18, бл.6

Решение за класиране на участници в обществена поръчка :Обновяване на енергийната ефективност  по обособена позиция 18 - инвеститорски контрол , жк.Зона Б-18 бл.7

Решение за класиране на участници  в процедура "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за обособена позиция № 19  / за сграда,жк Зона Б 18, бл.11

Решение за класиране на участници в обществена поръчка :Обновяване на енергийната ефективност  по обособена позиция 20 - инвеститорски контрол , жк.Зона Б-18 бл.13

Решение за класиране на участници  в процедура "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за обособена позиция № 21  / за сграда,жк Зона Б 19, бл.13/14