Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

13.10.2015 г. - Охрана на общински учебни и детски заведения и клубове на пенсионера и инвалида, разположени на територията на СО - район „Възраждане"

Активна от: 13.10.2015 г. приключва на 23.11.2015 г.

1. Решение - 13.10.2015 г.

2. Обявление - 13.10.2015 г.

3. Документация и образци - 14.10.2015 г.

4. Разяснение РД-9200-6/06.11.2015 - 06.11.2015 г.

5. Протокол от 10.12.2015 - 10.12.2015 г.

6. Съобщение за отваряне на ценовите оферти - 11.01.2016 г.

6. Протокол №2 от 14.01.2016 г. - 28.01.2016 г.

7. Протокол №3 от 25.01.2016 г. - 28.01.2016 г.

8. Решение - 28.01.2016 г.

9. Договори по обособени позиции от 1 до 18  /.rar/ - 15.03.2016 г.

10. Информация за освобождаване на гаранция за участие