Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

09-10-2019 г. - „Охрана на общински учебни и детски заведения и клубове на пенсионера и инвалида, разположени на територията на СО - район "Възраждане”

Активна от: 09.10.2019 г. приключва на 22.10.2019 г.

09-10-2019 г. - „Охрана на общински учебни и детски заведения и клубове на пенсионера и инвалида, разположени на територията на СО - район "Възраждане”

1. Решение - публикувано на 09.10.2018г.

2. Покана за пряко договаряне с определени лица - публикувано на 09.10.2018г.

3. Образци - публикувано на 09.10.2018г.

4. Електронен ЕЕДОП - (https://espd.eop.bg/espd-web/request/ca/overview )публикувано на 09.10.2018г.

5. ЕЕДОП - публикувано на 09.10.2018г.

6. Доклад - публикувано на 01.11.2019 г.

7. Решение - публикувано на 01.11.2019 г.

8. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 05.12.2019 г.