Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

10.03.2020 г. - „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”

Активна от: 10.03.2020 г. приключва на 31.03.2020 г.

10.03.2020 г. - „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”

1. Решение за откриване на поръчка -  10.03.2020 г.

2. Обявление за поръчка -  10.03.2020 г.

3. Документация -  10.03.2020 г.

4. Образци -  10.03.2020 г.

5. Техническа спецификация -  10.03.2020 г.

6. ЕЕДОП -  10.03.2020 г.

7. Решение за изменение на обявление -  10.03.2020 г.

8. Разяснение по чл. 180 от ЗОП-  18.03.2020 г.

9. Съобщение за отваряне на оферти - 30.03.2020 г.

10. Съобщение за отваряне на оферти - 13.04.2020 г.

11. Протокол №1 - 16.07.2020 г.

12. Протокол №2 - 02.10.2020 г.

13. Съобщение за отваряне на ценовите оферти - 02.10.2020 г.

14. Протокол №3 - 08.10.2020 г.

15. Доклад - 08.10.2020 г.

16. Решение за класиране - 08.10.2020 г.

17. Обявление за възложена поръчка- 19.11.2020 г.

18. Договор с приложения - 19.11.2020 г.

19. Договор- 20.11.2020 г.