Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

19.09.2017 г. - Изработване на инвестиционен проект по обособени позиции

Активна от: 19.09.2017 г. приключва на 26.09.2017 г.

Предмет на поръчката: Изработване на инвестиционен проект на обекти от образователната инфраструктура на територията на район „Възраждане“ по обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Ремонтно-възстановителни дейности за подобряване на експлоатационните качества на училищна сграда на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №63 (бивше 13ОУ) и 5-то ВСУ „Пеньо Пенев“ (НГДЕК)

Обособена позиция №2 Oсновен ремонт на сградни ВиК инсталации на 30 СУ „Братя Миладинови” – (учебен корпус)

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

2. Информация за публикуване в Профил на купувача

3. Указания и образци

4. Техническо задание - 13 ОУ

5. Техническо задание - 30 СУ

6. ЕЕДОП

7. Протокол №РВЕ17-РД92-8.04.10.2017 г.

8. Протокол № РВЕ17-РД92-11/23.10.2017 г.

9. Договор по обособена позиция №1 Ремонтно-възстановителни дейности за подобряване на експлоатационните качества на училищна сграда на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №63 (бивше 13ОУ) и 5-то ВСУ „Пеньо Пенев“ (НГДЕК)

9. Договор по обособена позиция №2 - Oсновен ремонт на сградни ВиК инсталации на 30 СУ „Братя Миладинови” – (учебен корпус)