Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

14.04.2016 г. - Изработване на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обекти от образователната инфраструктура на територията на СО-район „Възраждане”

Активна от: 14.04.2016 г. приключва на 25.04.2016 г.

!!! ВАЖНО !!!

В раздел "Допълнителна информация" от Публичната покана, информацията по отношение на гаранциите не е валидна.  Актуалните гаранции за участие и изпълнение на договора са както  следва :

За обособена позиция 1 -  за участие - 500 лв; за изпълнение на договора - 1500 лв.

За обособена позиция 2 -  за участие - 75 лв; за изпълнение на договора - 200 лв. ;

същите са описани и в конкурсната документация.

Изработване на технически инвестиционен проект  и упражняване на авторски надзор на обекти от образователната инфраструктура на територията на СО-район „Възраждане” по обособени позиции:

 Обособена позиция №1„Възстановяване и обновяване на плувния басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения  в 30 СОУ „Братя Миладинови”

Обособена позиция №2 - „Отоплителна инсталация и главна хоризонтална водопроводна мрежа  за топла и студена вода в сутерена на ОДЗ № 50”, гр. София, район „Възраждане”

Публична покана

Документация

Образци

Задание за проектиране - Об.П 1 - 30 СОУ "Братя Миладинови"

Задание за проектиране - Об.П 2 - 50 ОДЗ

Протокол от 30.05.2016 г.

Договор за обособена позиция 1 - 30 СОУ "Братя Миладинови" - 21.06.2016 г.

Договор за обособена позиция 2 - 50 ОДЗ - 21.06.2016 г.

Информация за освобождаване на гаранции за участие - 28.06.2016 г.