Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

01.10.2018 г. - „Разширение и преустройство на сграда за училище в УПИ VII – За СГНС-ЗА училище, кв.249, м. „Центъра“, район „Възраждане“- СО, 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов, с адм.адрес: ул. „Позитано“ №26, гр. София.

Активна от: 01.10.2018 г. приключва на 11.10.2018 г.

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП -  01.10.2018 г.

2. Информация за публикуване в Профил на купувача-  01.10.2018 г.

3. Образци (.RAR)-  01.10.2018 г.

4. Техническо задание-  01.10.2018 г.

5. ЕЕДОП    (xml) - линк за зареждане на .xml - https://ec.europa.eu/tools/espd ; ЕЕДОП (doc)-  01.10.2018 г.

6. Информация за удължаване на срока

7. Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти

8. Протокол - 24.10.2018г.

9. Протокол - 01.11.2018 г.

10. Договор - 19.11.2018 г.