Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

01.06.2018 - „Изграждане на отоплителна инсталация и главна хоризонатална водопроводна мрежа за топла и студена вода в сутерена на ДГ №50“

Активна от: 01.06.2018 г. приключва на 20.06.2018 г.

„Изграждане на отоплителна инсталация и главна хоризонатална водопроводна мрежа за топла и студена вода в сутерена на ДГ №50“

1 .Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП (.pdf) - 01.06.2018 г.

Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП (.pdf) - 01.06.2018 г.

2. Информация за публикуване в Профил на купувача  - 01.06.2018 г.

3. Образци и Договор (.rar) - 01.06.2018 г.

4. Техническо задание  - 01.06.2018 г.

5. КСС  - 01.06.2018 г.

6 Проект – част ОВ и Ви К (.rar) - 01.06.2018 г.

7. ЕEДОП (.rar) - 01.06.2018 г.

7. ЕEДОП (.doc) - 01.06.2018 г.

8. Протокол (.doc) - 05.07.2018 г.

9. Договор - 16.07.2018 г.