Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

04.07.2019 г. - „Текуща поддръжа и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Възраждане“

Активна от: 04.07.2019 г. приключва на 15.07.2019 г.

04.07.2019 г. - „Текуща поддръжа и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Възраждане“

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП-  04.07.2019  г.

2. Информация за публикуване в Профил на купувача-  04.07.2019  г.

3. Образци -  04.07.2019  г.

4. Методика за оценка-  04.07.2019  г.

5. Техническа спецификация-  04.07.2019  г.

6. КС-  04.07.2019  г.

7. Информация за удължаване на срока - 15.07.2019г.

8. Протокол - 19.07.2019 г.

9. Договор - 15.08.2019 г.

10. Договор за възлагане на СМР - 15.08.2019 г.