Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

24.04.2015 г. - Текущ, авариен и основен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община

Активна от: 24.04.2015 г. приключва на 07.05.2015 г.

Столична община - район “Възраждане“ обявява процедура за изпълнител по реда на Глава „VIII А“ от ЗОП – чрез публична покана с предмет:

Текущ, авариен и основен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община.

Публична покана

Документация за участие в процедурата

Приложения и образци на документи

Протокол на основание чл.101, ал.4 от ЗОП

Договор за СМР

Информация за плащане

Възлагателен договор - 76 ОУ "Уилям Сароян"

Информация за плащане

Възлагателен договор - 120 ОДЗ

Информация за плащане

Възлагателни писма

Информация за освобождаване на гаранция за участие