Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

27.08.2019 г. - Изграждане на строеж: „Пететажна жилищна сграда със сутерен и подземни гаражи - СО”

Активна от: 27.08.2019 г. приключва на 18.09.2019 г.

27.08.2019 г. - Изграждане на строеж: „Пететажна жилищна сграда със сутерен и подземни гаражи - СО”

1.Решение за откриване - публикувано 27.08.2019 г.

2.Обявление за поръчка - публикувано 27.08.2019 г.

3. Документация - публикувано 27.08.2019 г.

4.Образци и Договор - публикувано 27.08.2019 г.

5. Методика за оценка - публикувано 27.08.2019 г.

6. ЕЕДОП - публикувано 27.08.2019 г.

6.1. еЕЕДОП - https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=bg

7. Проект - публикувано 27.08.2019 г. (връзка към google disk)

8. Техническа спецификация - публикувано 27.08.2019 г.

9. КС - публикувано 27.08.2019 г.

10. Разяснение - публикувано 16.09.2019г.

11. Протокол №1 - публикуван на 10.10.2019 г.

12. Съобщение за отваряне на ценовите оферти - публикувано на 31.10.2019 г.

13. Протокол №2 - публикуван на 05.12.2019 г.

14. Доклад - публикуван на 05.12.2019 г.

15. Решение - публикуван на 05.12.2019 г.

16. Договор - публикувано на 21.02.2020 г.

17. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 21.02.2020 г.

18. Обявление за изменение - публикувано на 30.11.2022 г.

19. Допълнително споразумение № 1 - публикувано на 30.11.2022 г.

20. Обявление за изменение - публикувано на 01.12.2022 г.
 
21. Допълнително споразумение № 2 - публикувано на 01.12.2022 г.