Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

12.06.2020 г. Изграждане на строеж: Разширение на ДГ № 119 с изграждане на ново тяло и обновяване на старата сграда”

Активна от: 12.06.2020 г. приключва на 02.07.2020 г.

Изграждане на строеж: Разширение на ДГ № 119 с изграждане на ново тяло и обновяване на старата сграда” - УПИ VІ за детска градина и трафопост, кв. 218, м. „Западно направление”, ул. „Брегалница” 26-30, Район „Възраждане“, гр.София

1.Решение за откриване - 12.06.2020 г.

2.Обявление за поръчка - 12.06.2020 г.

3. Документация - 12.06.2020 г.

4.Образци и Договор - 12.06.2020 г.

5. Методика за оценка - 12.06.2020 г.

6. ЕЕДОП - 12.06.2020 г.

7. Проектна документация - 12.06.2020 г. (връзка към google disk)

8. Техническа спецификация - 12.06.2020 г.

9. КС -12.06.2020 г.

10. Протокол №1 -13.07.2020 г.

11. Протокол №2 - 31.07.2020 г.

12. Съобщение за отваряне на ценовите оферти - 31.07.2020 г.

13. Протокол №3 - 17.08.2020 г.

14. Доклад- 17.08.2020 г.

15. Решение за класиране- 17.08.2020 г.

16. Договор - 21.09.2020 г.

17. Обявление за възложена поръчка- 21.09.2020 г.